>

Opis produktu

AKRYBET B30 POSADZKA(farby do betonu) - jest rozpuszczalnikową farbą akrylową do posadzek charakteryzującą się wysoką odpornością na ścieranie. Odporna jest na krótkotrwałe działanie rozcieńczonych kwasów i zasad.

Zastosowanie

Farba AKRYBET B30 POSADZKA przeznaczona jest do dekoracyjno-ochronnego malowania przemysłowych posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych w garażach, halach przemysłowych. Posiada wysoką odporność na stałe działanie wody oraz czynników atmosferycznych, w związku z tym można ją stosować również na zewnątrz.

Opakowanie

4l 10l

Kolorystyka

szary, czerwony tlenkowy, zielony, szary ciemny, beżowy

Przygotowanie podłoża

Podłoże malowane farbą do betonu powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz
luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie o
słabej przyczepności należy usunąć. Wypełnić ubytki i nierównosci podłoża odpowiednią zaprawą
cementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami o dobrej przyczepności wystarczy je
umyć wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu podłoże pozostawić do całkowitego wyschniecia. W
przypadku malowania podłoży zagrzybionych, pokrytych pleśnią lub glonami, należy najpierw je dokładnie
mechanicznie oczyścic i zmyć środkiem do zmywania glonów i grzybów Biotox®Total zgodnie z zaleceniami
producenta. Świeże posadzki cementowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowym można
malować po upływie 28 dni, natomiast anhydrytowe i jastrychowe po min. 6 tygodniach sezonowania.

Świeże chłonne wysezonowane lub stare, dotad niezabezpieczone podłoża przed nałożeniem farby do betonu
AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy wstępnie zagruntować gruntem Akrybet® Grunt (Luxmal Grunt
Akrylowy), W przypadku malowania podłoży już wcześniej zabezpieczonych zalecamy nałożenie pierwszej
warstwy w postaci farby AKRYBET® B-30 POSADZKA rozcieńczonej rozcieńczalnikiem w ilosci 10% obj.

Sposób użycia

Farbę AKRYBET® B-30 POSADZKA przed malowaniem należy dokładnie wymieszać i w zależności od
przyjętej techniki malowania rozcieńczyć rozcieńczalnikiem Arybet® Rozcienczalnik, Rozcieńczalnik do
farby Dromal lub toluenowy w ilosci maks. 5%obj. Farbe można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem
hydrodynamicznym. Prace malarskie należy prowadzic przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5oC do
+25oC, przy czym temperatura podłoża powinna być wyższa o 3oC od temperatury punktu rosy. Należy
unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowana
zarówno podczas malowania jak i wysychania powłoki, a w czasie do 24h od zakonczenia malowania
opadów atmosferycznych.

Pliki do pobrania